• Post category:Finanse

Właśnie ukończyłeś studia z zakresu rachunkowości, bankowości bądź finansów? Pewnie zastanawiasz się, w którą stronę zacząć rozwijać swoją karierę. Jednym z rozwiązań jest założenie biura rachunkowego online.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe? 

Biuro rachunkowe wykonuje wiele różnorodnych zadań dla swoich klientów takich jak: 

 • Prowadzenie sprawozdań finansowych – każde przedsiębiorstwo, które prowadzi pełne księgi rachunkowe jest zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na koniec każdego roku. Jeśli firma zdecyduje się przełożyć ten obowiązek na biuro rachunkowe, to wtedy takie biuro przejmuje na siebie ryzyko nieprawidłowości w sprawozdaniach.
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz innej dokumentacji przewidzianej w ustawie o rachunkowości – to poza dokumentami księgowymi także faktury oraz umowy, a także wszystkie inne dokumenty wymienione w ustawie o rachunkowości z 1994 roku.
 • Wycenianie aktywów i pasywów – pozwala na ustalenie wyniku finansowego firmy w danym okresie. Ma to ogromne znaczenie z biznesowego punktu widzenia.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych – polega na zajmowaniu się tworzeniem i systematycznym uzupełnianiem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, a także prowadzeniem pełnej księgowości.
 • Okresowe określanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów – inwentaryzację w firmie wykonuje się raz na jakiś czas, by zweryfikować stan aktywów i pasywów figurujących w systemie i porównać je ze stanem faktycznym.

Czym zajmuje się biuro rachunkowe online?

Oczywiście biuro rachunkowe online zajmuje się tym czym zwykłe, stacjonarne biuro rachunkowe. 

Jednak prowadzenie tego typu działalności w zdalnej formule wiąże się z pewnymi różnicami. 

Pierwszą jest większa automatyzacja procesów, która pozwala na ogromną oszczędność czasu, co z kolei przekłada się na średnie zarobki księgowej. 

Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na podjęcie współpracy z takim biurem, będzie miało zapewniony stały kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

Dokumenty dostarczane są również w formie internetowej. Jest to niesamowicie wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorcy.

Jak funkcjonuje biuro rachunkowe online? 

Biuro rachunkowe online funkcjonuje oczywiście tylko w formie zdalnej. 

Posługuje się programami i systemami, które pozwalają na zdalną obsługę klientów. 

Nawet samo podpisanie umowy nie wymaga osobistej obecności w biurze rachunkowym.

Przepływ dokumentów odbywa się zdalnie, w formie internetowej, choć nadal jeszcze niektórzy wybierają tradycyjną pocztę.

Jak założyć biuro rachunkowe online? 

Biuro rachunkowe może założyć niemal każdy, nawet bez kierunkowego wykształcenia. Musisz jednak być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być skazanym za przestępstwa prawomocnym wyrokiem sądu. Biuro możesz prowadzić sam, bądź pomyśleć o rekrutacji pracownika. 

Więc w praktyce, aby założyć biuro rachunkowe nie trzeba posiadać kierunkowego wykształcenia. Dobrze jednak znać się na rzeczy, bo rynek szybko zweryfikuje Twoje umiejętności. 

W następnym kroku musisz się zastanowić nad formą prowadzenia działalności. 

Do wyboru masz: 

 • Jednoosobową działalność gospodarczą – to najczęściej wybierana forma ze względu na prostotę zakładania i prowadzenia firmy. Umożliwia założenia biura rachunkowego online przez formularz CEIDG-1.
 • Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – to spółka kapitałowa i z tego powodu musimy mieć minimum 5 tysięcy złotych brutto na start. Tego typu spółka ma odpowiedzialność prawną, ale jej właściciele nie odpowiadają własnym majątkiem. Taką spółkę musimy także wpisać do KRS.
 • Spółkę cywilną – również wymaga wpisu do CEIDG. Aby ją założyć musisz mieć kilku wspólników, z którymi będziecie odpowiadali za spółkę własnym majątkiem.

Następnie musisz zastanowić się nad najbardziej dla Ciebie korzystną formą opodatkowania.

Pamiętaj, że w przypadku prowadzenia biura rachunkowego nie można wykorzystywać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. 

Więc będziesz wybierać pomiędzy:

 • Rozliczeniem za pomocą skali podatkowej 17% i 32%
 • Podatkiem liniowym 19%

Ostatnią rzeczą, którą musisz się zająć jest cały system, z którego będziesz korzystał w swoim biurze rachunkowym online. 

To takie programy jak: 

 • Program do fakturowania online – musi być zintegrowany z platformą elektronicznego fakturowania, drukarkami fiskalnymi itd.
 • System CRM – posiada takie funkcje jak: zarządzanie kontaktami, historię zakupu oraz sprzedaży, tworzenie zadań, zarządzanie workflow firmy, rozbudowany terminarz, fakturowanie cykliczne, generowanie pocztowej książki nadawczej, generowanie wezwań do zapłaty
 • Program magazynowy – posiadający między innymi dwustronną integrację z Allegro, kompletację i dekompletację produktów, integrację z czytnikami kodów kreskowych, grupy cenowe,
 • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań – służy do sprawdzania stanu rozliczeń, z możliwością wysyłki monitów o nieopłaconych fakturach,
 • Moduł windykacyjny 
 • Szybkie płatności 
 • Integracje z platformami sklepów internetowych 
 • Moduł kasowy 
 • Moduł bank 
 • Kilometrówka
 • Analizy 
 • E-paragon

Dodaj komentarz