Suwalszczyzna to polsko-litewska kraina historyczna, powiązana także tradycją i kulturą. Centrum Suwalszczyzny stanowią Suwałki, chociaż terytorium ulega przeobrażeniom. Poza Polską i Litwą termin Suwalszczyzna nie funkcjonuje. 

Granice Suwalszczyzny

Suwalszczyzna to kraina historyczna, nie powstała w wyniku podziału terytorialnego. Jednak jej granice w pewnym stopniu pokrywają się z granicami państwowymi. Jednak mówiąc o Suwalszczyźnie w kontekście atrakcji turystycznych Polski, wskazuje się województwo podlaskie i jego powiaty: augustowski, sejneński i suwalski wraz z Suwałkami. Na Litwie graniczy z Małą Litwą, Żmudzią, Laudą, Auksztotą i Dzukią. 

Parki narodowe i krajobrazowe Suwalszczyzny

Na terenie Suwalszczyzny znajdują się dwa parki narodowe i dwa parki krajobrazowe. 

Biebrzański Park Narodowy w dolinie rzeki Biebrzy to kompleks bagienno-torfowy, zamieszkiwany przez zagrożone gatunki ptaków i zwierząt. Przez strukturę podłoża, duża część parku nie jest dostępna dla ludzi. 

Wigierski Park Narodowy to oczywiście jezioro Wigry, częściowo lasy Puszczy Augustowskiej, a przede wszystkim – ostoje bobrów. 

Suwalski Park Krajobrazowy słynie z zespołu lasów, gór, jezior oraz rzadkich zjawisk geomorfologicznych. 

Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej o wielki kompleks leśny o ciekawej rzeźbie terenu, który swoją powierzchnią obejmuje Puszczę Romnicą. 

Suwalszczyzna to także aż 21 rezerwatów przyrody, z czego 10 znajduje się w powiecie augustowskim, a 1 na terenie Suwałk. 

Kościoły, bazyliki i katedry Suwalszczyzny

Suwalszczyzna pełna jest zabytkowych kościołów i kaplic, bazylik, katedr oraz klasztoru kamedułów. Co ciekawe, większość z nich jest pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Na szczególną uwagę i zwiedzenie zasługuje Konkatedra św. Aleksandra w Suwałkach, która w 1992 r. została podniesiona listem papieskim do godności konkatedry diecezji ełckiej. 

Ratusz w Suwałkach

Ratusz w Suwałkach można podziwiać tylko z zewnątrz, ponieważ jest siedzibą Urzędu Miejskiego. Ciekawy zobaczenia, ponieważ stanowi niecodzienny kompleks dwóch budynków: wartowni z 1834 roku oraz ratusza właściwego, który powstał 10 lat później. 

Spływy kajakowe w Suwałkach

Po Czarnej Hańczy i Kanale Augustowskim można przepłynąć kajakiem. Wodna atrakcja pozwala na podziwianie piękna natury: lasów i ptactwa. 

Maria Konopnicka z Suwałk

W Suwałkach urodziła się Maria Konopnicka, autorka „O krasnoludka i sierotce Marysi”. Można dotrzeć do domu, w którym urodziła się pisarka, a dla dzieci przygotowano promocję miasta w formie siedmiu wiosek bajkowych, istnej krainy krasnoludków opisanej w „Baśniowym Szlaku”.

Dodaj komentarz