O smogu w polskich zdrojach

O smogu w polskich zdrojach

Dodano: 10.02.2018, przez: T.K.

W Polsce status uzdrowiska posiada obecnie 45 miejscowości. Na pobyt w nich decydują się przede wszystkim osoby, które chcą zadbać o swoje zdrowie i pooddychać świeżym powietrzem. Niestety, realizacja tych planów może okazać się niemożliwa, ponieważ także polskie zdroje dotknięte zostały problemem smogu.

 

Badania jakości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych

 

O niepokojącym stanie powietrza w polskich miastach uzdrowiskowych świadczą informacje zgromadzone przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska i podległe mu inspektoraty wojewódzkie. W województwie świętokrzyskim przekroczenie dopuszczalnych norm stwierdzono w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju, czyli w miejscowościach z długimi tradycjami uzdrowiskowymi. Część mieszkańców zdecydowała się nawet na wyposażenie swoich domów w oczyszczacz powietrza Milla Home AP302W albo inne urządzenia z filtrami HEPA, gdyż to one najlepiej radzą sobie z eliminacją pyłów zawieszonych, których poziom bywa tutaj przekraczany prawie trzykrotnie.

 

Nie lepiej wygląda sytuacja w zdrojach usytuowanych na terenie innych województw. GIOŚ już kilka lat temu zwrócił uwagę na niepokojący poziomu benzopirenu w wielu polskich miejscowościach, w tym Rabce-Zdroju. Jego norma europejska to 1 ng/m³, podczas gdy w styczniu zeszłego roku średnie miesięczne stężenie wynosiło tutaj 28,64 ng/m³. Ceny oczyszczaczy powietrza z filtrem węglowym, który umożliwia usunięcie benzopirenu z wnętrza budynku, wahają się od kilkuset do ponad czterech tysięcy złotych. Jednym z droższych urządzeń jest oczyszczacz powietrza Amway, który z powodu mobilnego sterowania stanowi dobrą propozycję dla najbardziej wymagających użytkowników.

W trakcie pobytu na zewnątrz jedynym sposobem na ograniczenie ryzyka związanego z wdychaniem tej rakotwórczej substancji jest noszenie maski przeciwsmogowej.

Na Dolnym Śląsku sytuacja okazała się na tyle poważna, że niektóre miejscowości, m.in. Polanica-Zdrój i Lądek-Zdrój, zostały zagrożone utratą statusu uzdrowiska. Z powodu złej jakości powietrza część odwiedzających te miasta turystów sprzeciwia się konieczności uiszczenia opłaty klimatycznej.

Działania na rzecz poprawy stanu powietrza

 

Niepokojąca jakość powietrza w polskich zdrojach skłania samorządy terytorialne do podejmowania działań ukierunkowanych na ograniczenie poziomu niebezpiecznych zanieczyszczeń. Na terenie powiatu buskiego, gdzie znajdują się zarówno Busko-Zdrój, jak i Solec-Zdrój, przeprowadzono w tym celu instalację systemów energii odnawialnej. Środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pozwoliły na montaż 5,2 tysiąca kolektorów słonecznych. Ponadto w tutejszych szkołach prowadzone są działania edukacyjne, które uświadamiają najmłodszych, jak ważna jest troska o środowisko.

Próby ograniczenia tzw. niskiej emisji podejmowane są również w Krynicy-Zdroju, gdzie już od kilku lat można skorzystać z dopłat na montaż kolektorów słonecznych. Tak samo jak w Busku-Zdroju jest to połączone z akcjami informacyjno-edukacyjnymi. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wyeliminowanie problemu smogu z polskich uzdrowisk wymaga współdziałania władz i obywateli. Burmistrz Jeleniej Góry zwrócił uwagę na fakt, że utrata statusu uzdrowiska przez dolnośląskie miasta oznaczałaby pogorszenie sytuacji materialnej mieszkańców, ponieważ znaczna ich część utrzymuje się właśnie z turystyki. Obywatele polskich zdrojów mają coraz większą świadomość konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych obecnego u nich smogu.

Podsumowanie

 

Jak wynika z informacji przedstawionych przez GIOŚ jakość powietrza w wielu miastach uzdrowiskowych jest zła. Przekraczane są tu normy pyłów zawieszonych i benzopirenu, czyli zanieczyszczeń o działaniu rakotwórczym. Dobrą informacją jest natomiast to, że zarówno władze polskich zdrojów, jak i mieszkańcy tychże miejscowości coraz chętniej angażują się w działania zmierzające do wyeliminowania smogu. Istnieje zatem szansa, że miasta, które mają kilkusetletnie tradycje uzdrowiskowe, znów staną się miejscami sprzyjającymi poprawie zdrowia.

Komentarze