• Post category:Pozostałe

Jesień to w opinii wielu wędkarzy najlepszy okres do łowienia ryb. Niestety niektórym osobom wydaje się, że wystarczy kupić prostą wędkę i wyjechać nad wodę. W praktyce łowić może każdy, lecz teoretycznie istnieje szereg przepisów regulujących połowy. Kto może łowić ryby? Kiedy można łowić ryby i wreszcie jak dotkliwe są kary za niestosowanie się do owych przepisów? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Dwie fundamentalne ustawy

Aby rozważyć pod względem prawnym kwestie amatorskiego połowu ryb należy odwołać się do dwóch fundamentalnych ustaw. Pierwsza z nich dotyczy rybactwa śródlądowego, które stanowi najpopularniejszą formę połowu w naszym kraju. Druga zaś opiewa w przepisy związane z prawem morskim. W obu formach zasadniczym dokumentem upoważniającym do połowu jest tzw. karta wędkarska. Zostaje ona wydana przez stosowne organa osobom dorosłym i młodzieży, która ukończyła 14 lat. Karta wędkarska ma charakter dożywotni, a warunkiem jej otrzymania jest odbycie specjalnego egzaminu. Warto dodać, iż przepisy prawne uwzględniają nieliczne przypadki w których karta nie jest wymagana. Dotyczą one dzieci, które nie ukończyły 14 lat, lecz w tej sytuacji niezbędna jest opieka osoby dorosłej, która taką kartę posiada. Innym przypadkiem są cudzoziemcy tymczasowo przebywający w naszym kraju. Oni także owej karty posiadać nie muszą.

Egzamin – fakty oraz mity

Egzamin dotyczący karty wędkarskiej obrósł wieloma legendami. Warto zatem uporządkować jego formę z uwzględnieniem przepisów prawnych. Organem sprawującym pieczę nad egzaminem jest Polski Związek Wędkarski. W poszczególnych miastach i miejscowościach istnieją koła wędkarskie, które zrzeszają członków PZW. W celu odbycia egzaminu i otrzymania karty należy zgłosić się właśnie do nich. Nieco inaczej wygląda kwestia odbioru owego dokumentu. W tym celu należy się udać do właściwego starostwa powiatowego. Egzamin wiąże się również z opłatami. Te mają charakter zróżnicowany i tak w przypadku młodzieży przed 16 rokiem życia egzamin odbywa się za darmo. Osoby uczące się przed ukończeniem 24 roku życia muszą uiścić opłatę w wysokości 20zł. W pozostałych przypadkach koszta określane są indywidualnie przez koła wędkarskie.

Opłaty dodatkowe

Osoby posiadające kartę wędkarską poza kosztami związanymi z egzaminem muszą pamiętać o opłatach dodatkowych. Te wpłacać należy w okresie rocznym, bądź okresowym. Opłaty okresowe podzielone zostały na dni, zatem jeśli ktoś wyjeżdża na weekend opiewający w połowy powinien wnieść opłatę dwudniową. Kwoty te również mają charakter zróżnicowany i zależą od danego okręgu wędkarskiego. Warto pamiętać, iż młodzież jest uprawniona do 50% zniżek w kwestii opłat okresowych oraz rocznych. Brak karty wędkarskiej stanowi wykroczenie i wiąże się to z mandatem.

Jesienne połowy bywają bardzo atrakcyjne, zaś sama pora roku niesie ze sobą wiele walorów przyrodniczych. W obrębie akwenów spotkać można wielu wędkarzy podziwiających uroki natury. Warto jednak pamiętać, że jest to pasja specyficzna, która została określona przepisami prawnymi do których należy się stosować.

Przy współpracy z https://pbkb-adwokaci.pl/

Dodaj komentarz