Praca tymczasowa jest dla wielu polskich przedsiębiorstw bardzo interesującą alternatywą wobec zatrudniania pracowników na etat. Z tego rozwiązania korzystają nie tylko firmy, działające w branżach sezonowych, takich jak hotelarstwo, turystyka, budownictwo czy rolnictwo. Kiedy rozpocząć proces rekrutacji pracownika tymczasowego?

Przemyślana rekrutacja zgodnie z planem

Większość przedsiębiorstw decydujących się na skorzystanie z pracy tymczasowej jest w stanie określić swoje zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników z wyprzedzeniem. Dotyczy to przede wszystkim firm działających w branżach sezonowych, które dobrze wiedzą, w jakich miesiącach należy podnieść poziom zatrudnienia. W takim przypadku warto z wyprzedzeniem zgłosić się do pośrednika, którym jest agencja pracy. W Katowicach i innych polskich miastach działa doświadczona agencja LeasingTeam, która z łatwością znajduje odpowiednich pracowników, bo korzysta z gotowej bazy.

Błyskawiczna rekrutacja pracowników tymczasowych

Warto pamiętać o tym, czym różni się praca tymczasowa od stałego zatrudnienia. Formalnym pracodawcą pozostaje agencja pracy, która oddelegowuje pracowników tymczasowych do tak zwanego pracodawcy użytkownika. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych, którzy wiążą się z agencją na podstawie umowy o pracę na czas określony bądź na podstawie umowy cywilnoprawnej określa specjalna ustawa z 2003 roku. Agencje pracy dysponują szerokimi bazami kandydatów o zróżnicowanych kwalifikacjach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do nich również w ostatniej chwili, gdy z różnych powodów dodatkowe ręce do pracy okażą się niezbędne natychmiast. Błyskawiczny dostęp do kandydatów stanowi ogromną zaletę pracy tymczasowej, podobnie jak ograniczenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej.

Rekrutacja pracownika tymczasowego na zastępstwo

Skorzystanie z pracy tymczasowej warto również rozważyć, gdy okazuje się, że etatowy pracownik musi udać się na długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński bądź nie będzie przez dłuższy czas zdolny do pracy z innego powodu. Praca tymczasowa stanowi świetne rozwiązanie w takiej sytuacji.

Rekrutacja maksymalnie na okres 18 lub 36 miesięcy

Zastanawiając się nad terminem zatrudnienia pracownika tymczasowego należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynikające z ustawy. Pracownik tymczasowy może wykonywać swoje obowiązki u jednego pracodawcy maksymalnie w ciągu 18 miesięcy na przestrzeni 3 lat. Jeżeli natomiast chodzi o pracę na zastępstwo, okres ten wydłuża się do 36 miesięcy.

 

Dodaj komentarz

Close Menu