EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, dzięki któremu możemy korzystać na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z niezbędnych świadczeń lekarskich podczas pobytu tymczasowego na terenie państw członkowskich UE/EFTA.

Dlatego jeśli planujesz wyjazd na wakacje, bądź chcesz podjąć pracę albo rozpocząć naukę za granicą, warto wcześniej wyrobić sobie kartę EKUZ. Podpowiadamy co należy zrobić, krok po kroku, aby wyrobić kartę EKUZ. 

Kto może wyrobić kartę EKUZ?

Kartę EKUZ może wyrobić każda osoba, która ma ubezpieczenie zdrowotne NFZ oraz osoby, które nie są ubezpieczone, jednak mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce.

Jak wyrobić kartę?

 1. Na początku należy wypełnić wniosek, który możemy znaleźć w Internecie na stronie NFZ.
 2. Wypełniony wniosek możemy dostarczyć:
 • Osobiście do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur NFZ
 • Zeskanować i wysłać mailowo do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur NFZ
 • Wysłać pocztą albo faksem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur NFZ
 • Wysłać za pomocą skrzynki ePUAP do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ 
 1. Kolejny i zarazem ostatni krok to odbiór karty. Możesz odebrać go osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, upoważnić kogoś do odbioru wypełniając odpowiedni wniosek bądź odebrać na poczcie (jeśli taki sposób zaznaczyłeś we wniosku).

Potrzebne dokumenty

Do wniosku należy także dołączyć:

– uczniowie i studenci – skan legitymacji

– w przypadku wyjazdu związanego z pracą – skan dokumentu A1 z ZUS

– w przypadku osób bezrobotnych, które wyjeżdżają w celu poszukiwania pracy – skan dokumentu U2 z urzędu pracy

Jak długo ważna jest karta?

Karta EKUZ wydawana jest:

  do 5 lat:

 • w przypadku emerytów 
 • dla osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 • dla osób, które nie skończyły 18 lat i są ubezpieczone jako członek rodziny, nieubezpieczone i mają obywatelstwo polskie oraz jeśli są dzieckiem lub uczniem i mają własny tytuł do ubezpieczenia

– do 3 lat:

 • w przypadku osób, które są ubezpieczone z racji zatrudnienia, prowadzą własną działalność gospodarczą lub rolniczą, albo pobierają zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne

– do 18 miesięcy:

 • w przypadku osób pobierających rentę
 • w przypadku osób studiujących
 • dla osób, które ukończyły 18 lat i są ubezpieczone jako członek rodziny lub są dzieckiem bądź uczniem i mają własny tytuł do ubezpieczenia

– do 6 miesięcy:

 • w przypadku osób, które nie mają 18 lat, mieszkają w Polsce, mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
 • dla kobiet w ciąży mieszkających w Polsce, mających polskie obywatelstwo lub status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

– do 2 miesięcy:

 • dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy

Karta EKUZ jest bezpłatna, a na jej wyrobienie czekać będziemy 3-5 dni od daty złożenia wniosku.  W zależności od typu wyjazdu termin ważności karty jest inny. W przypadku wyjazd czasowego termin liczy się od dnia wydania karty, natomiast przy wyjeździe związanym z pracą, termin może liczyć się z datą przypadającą na dzień wyjazdu.

Zważając na to, że wyrobienie karty jest bezpłatne i nie wymaga od nas ani zbyt wiele czasu, ani przygotowań, warto wyrobić ją przed wyjazdem. W końcu przezorny zawsze ubezpieczony, a na wszelkie nieprzewidziane zdarzenia warto się przygotować. Jeśli będziemy zmuszeni skorzystać z opieki medycznej, nie będziemy musieli martwić się o ogromne koszty, które będą się z tym wiązać. Pamiętajcie tylko, aby sprawdzić, czy lekarz, do którego się wybierzecie, działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. 

Dodaj komentarz

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.