Czy tego chcemy, czy nie – nasze dzieci dorastają i stają się coraz bardziej samodzielne. Oznacza to, że nastolatki chcą podróżować w czasie wakacji ze swoją paczką znajomych, nie czekają już na wyjazd na obóz lub kolonie. Chcą chociaż przez tydzień lub dwa decydować same za siebie. Skoro mogą kupić bez naszej pomocy, czy mogą też samodzielnie korzystać z hoteli i innym miejsc noclegowych? 

Co o nieletnich mów Kodeks Cywilny?

W świetle prawa, dzieci nieletnie inaczej traktowane są do ukończenia 13 roku życia, i po przekroczeniu tego wieku. Dlaczego? Otóż po zdmuchnięciu 13 świeczek na torcie dziecko staje się osobą małoletnią i zaczyna posiadać ograniczoną zdolność do czynności prawnych i dokonywania czynności zwykłego zarządu, jakimi jest na przykład dokonanie zakupu. 

Regulaminy hoteli często zastrzegają, że osoby niepełnoletnie mogą przebywać w obiekcie wyłącznie w towarzystwie rodziców, opiekunów prawnych lub innej osoby, ponoszącej za nie odpowiedzialność. 

Nieletni a rzeczywistość

O tym, czy osoba nieletnia można samodzielnie skorzystać z hotelu lub innego miejsca noclegowego, tak naprawdę zadecyduje obiekt. Wszystko zależy od tego, jak podejdzie do interpretacji indywidualnego przypadku – czy jako zakupienia możliwości przenocowania w hotelu, czy jako zameldowania na pobyt czasowy (krótkoterminowy) w obiekcie. Jeśli potraktują obecność nieletniego jako jedną z czynności mieszczących się w zakresie bieżących spraw życia codziennego, dziecko będzie mogło samodzielnie skorzystać z hotelu lub innego miejsca oferującego nocleg. 

Obiekty mogą się obawiać nieletnich w hotelu i wzięcia za nie odpowiedzialności – nie jest sprecyzowane, kto formalnie ponosi odpowiedzialność za dziecko, kiedy będzie znajdować się samodzielnie na terenie obiektu. Mogą pojawić się wątpliwości, czy rodzice bądź opiekunowie prawni posiadają wiedzę o miejscu przebywania nieletniego lub nieletniej.

Hotel może też bać się niewypłacalności osoby nieletniej albo złego zachowania i dewastowania bądź kradzieży mienia. Co prawda fakt bycia osobą nieletnią nie zwalania z odpowiedzialności za własne czyny, jednak niepewność może pozostać. 

Jak wygląda samodzielne korzystanie z hotelu przez nieletniego? 

Jeśli osoba nieletnia chce samodzielnie skorzystać z hotelu lubi innego obiektu oferującego miejsca noclegowe, powinna posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem – może to być dowód tymczasowy, paszport lub legitymacja szkolna. 

Co ważne, hotel może od takiej osoby zażądać płatności z góry – właśnie w obawie przed niewypłacalnością i możliwością bycia stratnym na przychyleniu się do prośby nieletniego. 

Dodaj komentarz

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.